AİLE HUKUKU DAVALARI
 • Anlaşmalı boşanma
 • Çekişmeli boşanma
 • Nafaka davaları
 • Mal rejimleri ile davalar
 • Mal paylaşımı ile Davalar
 • Velayet Davaları
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Çocuk için iştirak nafakası davaları
 • Babalık Davaları
 • Tanıma ve Tenfiz
 • Vesayet Davaları
 • Vasiyetname
 • Evlat edinme
 • Evlenmeye izin verilmesi istemli davalar
 • Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar