İCRA –İFLAS HUKUKU DAVALARI
 • İflas ve konkordato davaları
 • İcra Takip Davaları
 • İhtiyati haciz
 • Çek, senet ve ilamsız icra takipleri
 • İflasın ertelenmesi
 • Nafaka alacaklarının takibi
 • Çocuk teslimi icra takipleri
 • Toplu icra takibi, şirketler adına takipler
 • İcra takibine itiraz
 • İtirazın İptali – Kaldırılması davaları.
 • Şahıs ve İşletmeler arası uyuşmazlıkların çözümü.