İDARİ DAVALAR
  • Tam yargı davaları
  • İdari İşlemin İptaline İlişkin Davalar
  • Memur davaları
  • Disiplin Cezaları
  • Atamalar
  • Tazminat Davaları
  • Uzman Öğretmenlik red kararına ilişkin davalar
  • Sözleşmeli Öğretmenlerin Yolluklarına ilikşin davalar
  • Kurumlar ile kişiler arasındaki her türlü hukuki sorunun çözümü