AİLE HUKUKU DAVALARI

 • Boşanma ve Soy bağı Davaları,
 • Anlaşmalı Boşanmalarda Protokol Hazırlanması ve Davanın Yürütülmesi,
 • Çekişmeli Boşanma Davaları,
 • Boşanmadan Sonra Mal Varlığına İlişkin Davalar,
 • Velayet ve Nafaka Davaları,
 • Babalık Davaları,
 • Tanıma ve Tenfiz Davaları,
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
 • Evlat Edinmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü,
 • Evlenecek Taraflar Arasında Yapılacak Malvarlığı Sözleşmelerinin Hazırlanması,
 • Nişanlanmanın Sona Ermesinden Kaynaklanan İhtilafların Çözümü,
 • Evlenme İşleminin İptali ve Evliliğin Yokluğuna Dair Davalar,
 • Aile Mahkemelerinde Görülen Uyuşmazlıkların Çözümü.