İCRA –İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

  • Alacağın Tahsili Amaçlı İcra ve İflas Takipleri,
  • İflas ve Konkordato Davaları,
  • İhtiyati Haciz,
  • Çocuk Teslimine İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü,
  • İcra Takibine İtiraza İlişkin İtirazın İptali – Kaldırılması Davaları,
  • Şahıs ve İşletmeler Arası Uyuşmazlıkların Çözümü,
  • Bankaların Kredi Sözleşmelerinden Doğan İhtilaflarının Çözümü,
  • İcra ve İflas Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü.