MEDENİ HUKUKA İLİŞKİN DAVALAR

  • Vasi ve Kayyım Atanmasına İlişkin Davalar,
  • Gaiplikten Doğan Davalar,
  • Yaş Düzeltilmesine İlişkin Davalar,
  • Cinsiyet Değişikliği Davaları,
  • İsim Değiştirme ve Düzeltilmesine İlişkin Davalar,
  • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
  • Medeni Hukuka İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü.