VEKALET BİLGİLERİ
 • Noterde (ya da Konsoloslukda) düzenlenecek VEKALETNAME için gerekli bilgiler şunlardır;

  Vekil : Pamukkale Vergi Dairesinde 14971941118 sicil numarası ile kayıtlı

  Denizli Barosu'nun 1048 sicil no'lu avukatı 
  Av. Fatih ASAN

  Yanında sigortalı olarak çalışan ;

  Denizli Barosuna 1047 sicil numarasında kayıtlı
  Av.Müzeyyen ATALAY ASAN (T.C. Kimlik No:28927304230)

  Denizli Barosuna 1261 sicil numarasında kayıtlı
  Av.Onur ÖZGÜR (T.C. Kimlik No: 28882486040)

  Denizli Barosuna 1631 sicil numarasında kayıtlı
  Av.Meryem CİNGÖZ (T.C. Kimlik No: 14377946090)

  Denizli Barosuna 1952 sicil numarasında kayıtlı
  Av.Nureddin BÜYÜKELYAS (T.C. Kimlik No: 27577529352)

  Adresimiz : Doktorlar Caddesi No: 36 Bamyacı Apt. Kat: 6 D: 6 Merkezefendi-DENİZLİ / TR

  Genel Dava Vekaleti için

  Yetkiler : Ahzu kabz,sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat,feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil... 

  Boşanma Davası Vekaleti için

  Yetkiler : Boşanma davası açmaya ve açılmış boşanma davasından dolayı, ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil... 

  Gerekenler :

  Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken T.C nosu bulunan nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.
  Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir. 
  Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.
  Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.
  Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.