VEKALET BİLGİLERİ

Noterde (Konsoloslukta) düzenlenecek VEKALETNAME için

Gerekli bilgiler şunlardır;

Vekil : Pamukkale Vergi Dairesinde 14971941118 sicil numarası ile kayıtlı

1-Av. Fatih ASAN (T.C. Kimlik No: 14971941118)
Denizli Barosu'nun 1048 sicil no'lu avukatı 

Yanında sigortalı olarak çalışan ;

2-Av. Müzeyyen ATALAY ASAN (T.C. Kimlik No:28927304230)
Denizli Barosuna 1047 sicil numarasında kayıtlı

3-Av. Meryem CİNGÖZ (T.C. Kimlik No: 14377946090)
Denizli Barosuna 1631 sicil numarasında kayıtlı

4-Av. Nureddin BÜYÜKELYAS (T.C. Kimlik No: 27577529352)
Denizli Barosuna 1952 sicil numarasında kayıtlı

5-Av. Rahime ATEŞ (T.C. Kimlik No: 13171451182)
Denizli Barosuna 1952 sicil numarasında kayıtlı

6-Av.Ahmet Yılmaz (T.C. Kimlik No: 29359453640)

Denizli Barosuna 2240 sicil numarasında kayıtlı


Adresimiz : 

Doktorlar Caddesi No: 36 Bamyacı Apt. Kat: 6 D: 6 Merkezefendi-DENİZLİ / TR

Genel Dava Vekaleti için
Yetkiler : Ahzu kabz,sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat,feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil... 

Boşanma Davası Vekaleti için
Yetkiler : Boşanma davası açmaya ve açılmış boşanma davasından dolayı, ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil... 

Gerekenler :
Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken T.C nosu bulunan nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.
Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir. 
Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.
Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.
Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.

PDF İNDİR


Yazdır