GAYRİMENKULE İLİŞKİN DAVALAR

  • Kiralananın Tahliyesi,
  • Kira Alacakların Yasal Takibi,
  • Tapu İptal ve Tescil Davaları,
  • Ayni, Şahsi Hak Tesisi Sözleşmeleri,
  • Gayrimenkul Satış Vaadi, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması,
  • Gayrimenkul Satış Vaadinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü,
  • Emlakçı Alım-Satım Mukavelesinden Kaynaklanan Davalar,
  • Gayrimenkul Hukukundan Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü.