TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

  • Tüketici Hakem Heyeti Nezdinde Yapılacak İşlemler,
  • Otomotiv Alım Satım Sözleşmesi Nedeniyle Ayıplı Mal veya Ayıplı Hizmetten Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü,
  • Paket Tur Sözleşmesinden Kaynaklanan İhtilafların Çözümü,
  • Tüketici Kredisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü,
  • Ayıplı Mal veya Ayıplı Hizmetten Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü,
  • Alım Satım Sözleşmeleri,
  • Tüketici Hukukundan Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü.