İDARE ve VERGİ HUKUKU DAVALARI

  • Her Türlü İdari Başvuru ve İtirazların Yapılması,
  • İdari Yolların Tüketilmesi ve Uzlaşma İşlemlerinin Takibi,
  • İdari İşlemin İptaline İlişkin Davalar,
  • Tam Yargı Davaları,
  • Tazminat Davaları,
  • İdari Cezalar İle Vergi Suç ve Cezalarından Kaynaklanan Davalar,
  • İdare ve Vergi Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü.