KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

  • Kat Malikleri Kurulun kararlarına itiraz
  • Apartman Yöneticiliğinden Kaynaklanan davalar