FİKRİ ve MÜLKİYET HUKUKU

 • Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Faydalı Modellerin Ulusal ve Uluslararası Alanda Araştırılması, Tescili, Korunması ve Devri İşlemleri,
 • Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım Ve Faydalı Model Hakları İle İlgili Danışmanlık Hizmeti Verilmesi ve Uyuşmazlıklardan Doğan Davaların Takibi,
 • Telif Haklarından Kaynaklanan Davalar,
 • Ticari Sırların Kötüye Kullanılmasının Engellenmesine Yönelik Davalar,
 • Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Lisans Verme/Alma Görüşmelerinde Danışmanlık Hizmeti Verilmesi,
 • Zararların Tazminine Yönelik Davalar,
 • Sözleşmelerin Hazırlanması,
 • Ceza Davalarının Takibi,
 • Yazılım veya Diğer Teknoloji Ürünlerinde Mülkiyet Haklarına Yönelik Hukuki Hizmet Verilmesi,
 • Yazılım Lisans ve Dağıtım Sözleşmeleri,
 • Web siteleri İçin Genel Kullanım Ve Satım Şartları Oluşturma Konularında Hukuki Hizmet Verilmesi,
 • Fikri ve Mülkiyet Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü.